Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Σκηνικό άγχος και μουσική επίδοση.


Τι είναι το άγχος Μουσικής επίδοσης;
Έχεις άγχος επί σκηνής;
Ποιοι είναι οι λόγοι για να να κάνει το παιδί μας Μουσική;
Πως μπορώ να βελτιώσω την αποδοτικότητα στο διάβασμά μου;
Πως μπορώ να βοηθήσω ως γονέας ενώ δεν γνωρίζω μουσική;
Ένα Σεμινάριο που επαναπροσδιορίζει τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν Μουσική, προτείνοντας στους μαθητές θεραπευτικές προσεγγίσεις-τεχνικές αντιμετώπισης-στρατηγικές μελέτης, ώστε να βελτιώσουν την μουσική τους επίδοση.
Μέσω βιωματικών παιχνιδιών οι γονείς μπαίνουν στον ρόλο του μαθητή έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους σ' αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι.