Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Μουσική Σχολική Χρονιά 2018-19Οι εγγραφές ξεκίνησαν! 
 Ώρες Γραμματείας 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00 καθημερινώς και 11:00 - 14:00 Σάββατο

Ωδείο Νικόπολις - Μουσική Σχολική Χρονιά 2018-19Ωδείο Νικόπολις - Μουσική Σχολική Χρονιά 2018-19