Σάββατο 19 Μαΐου 2012

Σεμινάριο Jazz - Blues - Latin πιάνο, με τον Γρηγόρη Σημαδόπουλο

Σεμινάριο Jazz - Blues - Latin πιάνο, με τον Γρηγόρη Σημαδόπουλο - Μαϊος 2012

Σεμινάριο Jazz - Blues - Latin πιάνο, με τον Γρηγόρη Σημαδόπουλο - Μαϊος 2012